CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ

  1. Hồi sức sơ sinh tại phòng mổ, phòng đẻ
  2. Hồi sức cấp cứu tại khoa Sơ sinh
  3. Điều trị sơ sinh bệnh lí, sơ sinh non tháng, cân nặng thấp
  4. Khám sàng lọc, tư vấn sơ sinh nằm theo mẹ tại các khoa sản
  5. Khám chuyên sâu tại phòng khám sơ sinh